Osteopatia on tehokasta ja turvallista.

Osteopaatti on terveydenhuollon nimikesuojattu ammattihenkilö, joka kuuluu Valviran rekisteriin.
 

 

Osteopaatin koulutus

Osteopatian koulutus on nelivuotinen ja koulutusta tarjoaa kaksi yksityistä oppilaitosta sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Osteopaatin koulutuksessa korostuu anatomian, fysiologian ja patologian tuntemus. Tähän tuntemukseen pohjautuu kliininen tutkiminen ja erotusdiagnostinen päättely. Osteopaatin tärkein työkalu on käsin tehtävä kehon rakenteiden tutkiminen eli palpaatiotaito, joka opitaan käytännönläheisen klinikkaharjoittelun myötä.

Osteopatia

Osteopatia on monipuolinen ja turvallinen hoitomuoto, joka sopii kaikenikäisille. Osteopaatille tullaan yleensä kivun tai heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Tyypillisiä tulosyitä ovat raajojen, selän ja pään alueen kivut sekä ruoansulatusoireet. 

Osteopaatti aloittaa tutkimuksen haastattelulla, jossa kartoitetaan tulosyy, sen taustalla olevia tekijöitä ja henkilön sairaushistoriaa. Tämän jälkeen osteopaatti tekee haastattelun pohjalta kliinisiä tutkimuksia asiakkaan oirekuvaan liittyen. Haastattelun ja tutkimuslöydösten perusteella laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma ja prognoosi eli arvio paranemisen kehityksestä. Lopulta osteopaattisella hoidolla tuetaan kehitystä kohti terveyttä.

Historia

Osteopatia on kehittynyt yhdysvalloissa 1800-luvulla. Lääkäri Andrew Taylor Still halusi silloin yhdistää lääketieteen ja manuaaliterapian, eli käsin tehtävät hoitotaidot. Työssään ja henkilökohtaisten menetysten kautta hän koki suuren tarpeen kehittää lääkehoitoa tukevan hoitomuodon. 

 
 

Osteopaatin vastaanotolle tullaan yleensä kipujen takia. Aikuisella kipu on saattanut alkaa pikkuhiljaa tai jonkin trauman seurauksena, kuten kaatumisesta liukkaalla alustalla tai urheillessa. Myös ikääntymiseen liityvät muutokset kehossa tai ruoansulatusvaivat ovat syitä osteopaatiseen hoitoon hakeutumiselle. Raskaana olevilla ja synnyttäneillä saattaa esiintyä erilaisia kipuja liittyen isoon muutokseen sidekudoksissa. Osteopatialla voidaan vähentää jännitteitä, tasapainottaa kehoa ja helpottaa kipuja. Osteopatiaa voidaan käyttää myös palautumiseen ja rentoutumiseen.

Hengityselinten toiminta on ensisijaisen tärkeää hyvälle toimintakyvylle. Pallean, kylkivälilihasten ja keuhkojen toiminta sekä keuhkopussien ja kylkiluiden vapaa liike mahdollistavat hyvän hapenkuljetuksen kudoksille. Syy suorituskyvyn laskuun saattaakin löytyä häiriöistä näissä tekijöissä. Osteopaattisella hoidolla voidaan parantaa rajoittuneiden kudosten liikkuvuutta ja edesauttaa näin kehoa käyttämään koko potentiaaliaan.

 

Raskaus & lapset

Kehossa tapahtuu nopeasti suuria muutoksia raskauden aikana sekä synnytyksessä. Keholta vaaditaan suurta sopeutumista näihin muutoksiin. Aina keho ei pysty kompensoitumaan uudenlaisissa rasituksissa ja erilaiset kivut eivät olekaan harvinaisia raskausaikana ja synnytyksen jälkeen. Osteopaattisella hoidolla voidaan edesauttaa sopeutumista muutoksiin tasapainottamalla kehoa. Näin voidaan helpottaa kipuja ja muita raskausvaivoja tai synnytyksestä jääneitä jännitteitä.

Lapsilla esiintyy usein vatsan alueen kipuja, kasvukipuja ja rasitusvammoja. Synnytystilanteessa voi lapseen muodostua jännityksiä, jotka aiheuttavat epätasapainoa lapsen kehoon. Jännityksiä vapauttamalla ennaltaehkäistään epäsuotuisten kompensaatioiden kehittyminen lapsen kasvaessa. Lapsen hoito on aina kevyttä ja rauhallista.

Urheilijat

RANKApasila2019B-87.jpg
 

Urheilijat käyvät osteopatiassa monista syistä. Lihasperäiset kivut, kuten triggerpisteet ja lihaksen iskeeminen tila (hapen puute lihaksessa), nivelten liikelaajuuksien rajoitukset, nilkan nyrjähdykset ja toiminnalliset häiriöt, kuten lihasaktivaatiohäiriöt, ovat syitä hakeutua osteopaatille.

Harjoittelu ja palautuminen kehittävät suorituskykyä.

Lihasryhmien tarkoituksenmukainen toiminta sekä lihastoimintaketjujen tasapainoisuus ovat tärkeitä asioita urheilijan kehityksen ja palautumisen kannalta. Kovista suorituksista rasittuneen tai ylikunnosta kärsivän urheilijan palautumista voidaan tukea hermoston kautta laskemalla sympaattista aktivaatiota ja tukemalla parasympaattisen hermoston toimintaa. Parantamalla lihasten aineenvaihduntaa voidaan vuorostaan edistää kipeiden lihasten palautumista ja nopeampaa paluuta harjoitteluun.

 
 

Osteopatiassa tutkitaan, mikä kudos oireilee, mutta myös sen oireiluun vaikuttavia tekijöitä koko keho huomoiden. Hoito kohdistetaan sekä oirealueelle että oireiden taustalla oleviin tekijöihin.